Konstdestination Halland - avslutat

Projektet syftar till att utveckla Halland som konstdestination. Genom ökad samverkan mellan de lokala konstdestinationerna kring ex. tillgänglighet, utställningar, kommunikation och marknadsföring öka attraktiviteten för konsten i Halland och därmed attrahera fler besökare

Konstdestination Halland

Här kan du ladda ner projektbeskrivning och läsa mer om projektet. 

Jonas Olsson

Projektledare

Telefon: 073-202 39 11
E-post: jonas.olsson@regionhalland.se