Hållbar utveckling inom Naturturism

Naturturism är turism med inriktning på naturupplevelser. Allt fler turister söker genuina, men bekväma och lättillgängliga naturupplevelser. 

Hållbar utveckling inom Naturturism

Nytt EU-projekt med fokus naturturism. Vill du vara med? 

Projektbeskrivning

Under perioden 1/1 2020-31/10 2022 genomför Region Halland tillsammans med de halländska kommunerna en utveckling av Halland som en hållbar naturturismdestination. 

Att Halland utvecklas som en naturturismdestination är en viktig förutsättning för att vi på ett hållbart sätt ska nå de övergripande kvantitativa målen till 2030:

  • Över tid vara bland de fem mest besökta regionerna i Sverige
  • Fördubbla antalet utländska gäster

 

Med hjälp av två kommunala projektledare genomförs en övergripande inventering och individuella behovsanalyser av företagens utvecklingsbehov och samordning av kvalitetssäkrade utvecklingsinsatser som utmynnar i nätverk. Nya exportmogna hållbara produkter kommer att utvecklas med en stor digital närvaro i nationella och internationella bokningsplattformar. Arbetet syftar till att stärka företag inom besöksnäringen i Hallands inland/landsbygd inom affärsutveckling, marknadsföring och finansiering vilket skapar förutsättningar för nya besökare, fler företag, ökade investeringar och fler inflyttare som söker sig till Halland för att leva, bo och arbeta. Projektet harmoniserar väl med den halländska tillväxtstrategin. Långsiktigt ses Halland som en attraktiv hållbar naturturismdestination vilket innebär etablering av fler naturturismföretag, ökad lönsamhet, fler anställda och en ökad andel utländska turister.

Joar Båtelson

Utvecklare Naturturism

Kungsbacka, Varberg, Falkenberg

Telefon: 076-698 13 37
E-post: joar.batelson@regionhalland.se

Magdalena Petersson

Utvecklare Naturturism

Halmstad, Hylte, Laholm

Telefon: 076-698 10 35
E-post: magdalena.m.petersson@regionhalland.se

Januari
21 Torsdag
Turism på annans mark – om god samverkan mellan naturturismföretag och markägare. – 3 tillfälle (del 1 av 3)
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 10:00:00 - 11:00:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Januari
25 Måndag
What´s next? 2021 och framåt – Föreläsning och workshop
Tid: 13:00 - 17:00
Plats: Digitalt via Zoom
Januari
25 Måndag
Turism på annans mark – om god samverkan mellan naturturismföretag och markägare. – 3 tillfälle (del 2 av 3)
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 10:00:00 - 11:00:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Januari
27 Onsdag
Turism på annans mark – om god samverkan mellan naturturismföretag och markägare. – 3 tillfälle (del 3 av 3)
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 10:00:00 - 11:00:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Februari
1 Måndag
Stresshantering – 1 halvdag
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 12:30:00 - 16:30:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Februari
1 Måndag
Kurbits Omställning – 4 halvdagar FULLSATT
Tid: 09:00:00 - 12:00:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Februari
3 Onsdag
Personlig effektivitet – 1,5 dagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00:00 - 16:00:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Februari
8 Måndag
Förändringsarbete för ledare – 2 halvdagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 13:00:00 - 16:00:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Februari
10 Onsdag
Utveckla fisket! Gör det enklare för gästen att hitta dig.
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 17:00 - 19:00
Plats: Digitalt - mer info kommer efter anmälan
Februari
22 Måndag
Strategisk marknadsföring – På rätt plats i rätt tid. – 3 halvdagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Mars
1 Måndag
Kurbits Omställning – 4 halvdagar
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Mars
1 Måndag
Stresshantering – 1 halvdag
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 08:30 - 12:30
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Mars
4 Torsdag
Storytelling – Hållbarhet som konkurrensfaktor med storytelling som verktyg. – 3 halvdagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00:00 - 12:00:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Mars
9 Tisdag
Personlig effektivitet – 1,5 dagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00:00 - 16:00:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Mars
18 Torsdag
Förändringsarbete för ledare – 2 halvdagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Mars
22 Måndag
Foto – Bättre bilder med egen kamera eller mobiltelefon. – 1,5 dagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00:00 - 16:00:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Mars
24 Onsdag
Foto – Bättre bilder med egen kamera eller mobiltelefon. – 1,5 dagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
April
12 Måndag
Film – Filmklipp med egen mobiltelefon. – 1,5 dagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00:00 - 16:00:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
April
19 Måndag
Film – Filmklipp med egen mobiltelefon. – 1,5 dagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart