Vem är den tyska gästen i Halland?

Sammanfattning

Sommaren 2023 genomförde Visit Halland en undersökning hos tyska besökare i Halland. Över 600 svar inkom, nu presenterar vi resultatet. 

Vi kommer bland annat berätta vad som lockar den tyska gästen till Sverige och Halland, hur de söker information samt vilka aktiviteter som är de mest intressanta. Vi kommer även dela med oss av vad som sker härnäst i Visit Hallands arbete med att inspirera tyska gäster att besöka Halland.  

Anmäl dig längre ner på sidan.

Kursledare Anna Bengtsson, Ellinor Huisman
Datum 20 oktober, 2023
Tid 09:00 - 11:00
Plats Online via Teams

Visit Halland har fått cirka 5 miljoner kronor för att öka kännedomen om Halland som besöksmål för den tyska gästen. Under 2023–2024 kommer vi, genom marknadsföring och PR samt samarbete med researrangörer, arbeta för att få fler tyskar att upptäcka och besöka Halland. 

Som ett led i denna satsning genomfördes under sommaren 2023 en undersökning riktad till våra tyska besökare i Halland. Syftet var att få ökad kunskap om den tyska resenären, som vi kan använda i vårt gemensamma arbete framåt. Undersökningen innehöll bland annat frågor om drivkrafter till besök, resplan, aktiviteter, upplevelse på plats, bokningsmönster samt inställning till språk och digitala verktyg. Utöver detta fanns ett antal frågor som skiljer sig åt beroende på var enkäten är placerad.  

Undersökningen är genomförd av Visit Halland. Mellan 29:e maj – 30:e augusti har det suttit uppe affischer och delats ut vykort på campingplatser, besöksmål och boendeanläggningar i Halland som har många tyskar besöker. De tyska gästerna har scannat en QR-kod och besvarat enkäten digitalt. Över 600 tyska gäster har besvarat enkäten.  

Ta tillfället i akt att lyssna på vad den tyska gästen svarat samt vad som sker härnäst i Visit Hallands arbete med att inspirera tyska gäster att besöka Halland.  

Anna Bengtsson

Anna Bengtsson är strateg på Visit Halland och arbetar med statistik, undersökningar, företagsutvecklande insatser samt Hallands Hållbarhetsarbete för besöksnäringen.

Ellinor Huisman

Ellinor Huisman är strateg på Visit Halland och arbetar med statistik, undersökningar samt driver regionsöverskridande kommunala projekt.

Anmälan

Presentationen sker digitalt via Teams.