Om oss

På denna sida kommer du att få reda på:

Visit Halland är Region Hallands besöksnäringsavdelning. Här kan du läsa mer om vår verksamhet samt att du finner kontaktuppgifter till oss. 

Om Visit Halland

Visit Halland är Region Hallands besöksnäringsavdelning. Sedan 1 maj 2022 är det en egen avdelning som ligger under Näringslivsenheten. Vår verksamhet finansieras till största delen av regionala medel samt av kommunerna via den kommunala serviceavgiften.

I nära samarbete med de halländska kommunerna och företagen utvecklar vi besöksnäringen i Halland. Vårt arbete har ett tydligt internationellt fokus och bedrivs framförallt inom områdena Marknadsföring, Kunskap, Kompetensutveckling och Destinationsutveckling. 

Vår vision är att utveckla Halland till en hållbar destination med tillgängliga och attraktiva upplevelser för besökaren året runt. Målet är att Halland på ett hållbart sätt ska fördubbla antalet utländska besökare till 2030 och att vi över tid ska vara bland Sveriges fem mest besökta regioner

Jonas Olsson

Projektledare

 

Telefon: 073-202 39 11
E-post: jonas.olsson@regionhalland.se

Jimmy Sandberg

Avdelningschef

 

Telefon: 076-048 81 82
E-post: jimmy.sandberg@regionhalland.se

Lisa Söderholm

Kommunikatör

Telefon: 070-932 47 99
E-post: lisa.soderholm@regionhalland.se

Jeanette Bengtsson

Projektledare

Naturvärdar

Telefon: 073-341 20 33
E-post: jeanette.bengtsson@regionhalland.se

Tove Johansson

Strateg

Hallandsleden, Kattegattleden

Telefon: 073-344 53 37
E-post: tove.johansson@regionhalland.se

Anna Bengtsson

Strateg

Kunskap och Kompetens

Telefon: 072-973 28 43
E-post: anna.n.bengtsson@regionhalland.se

Nadja Leek

Strateg

Travel Trade samt tysktalande marknader

Telefon: 073-306 00 25
E-post: nadja.leek@regionhalland.se

Rosi Magnusson

Strateg

Travel Trade samt Press & PR

Telefon: 070-112 11 10
E-post: rosi.magnusson@regionhalland.se

Åse Ahlstrand

Strateg

Hallandsleden, Kattegattleden

 

Telefon: 070-845 75 74
E-post: ase.ahlstrand@regionhalland.se

Jessica Clarén

Strateg

Magdalena Petersson

Utvecklare 

Telefon: 076-698 10 35
E-post: magdalena.m.petersson@regionhalland.se

Sara Lundberg Torgé

Kommunikatör

Telefon: 076-697 64 07

E-post: sara.lundberg-torge@regionhalland.se

Ellinor Huisman

Konceptutvecklare 

Telefon: 0721-47 62 51
E-post: ellinor.huisman@regionhalland.se

Sofia Lindberg

Kommunikatör / PR

Telefon: 073-028 71 15
E-post: sofia.Lindberg@regionhalland.se