Om oss

På denna sida kommer du att få reda på:

Visit Halland är Region Hallands besöksnäringsavdelning. Här kan du läsa mer om vår verksamhet samt att du finner kontaktuppgifter till oss. 

Om Visit Halland

Visit Halland är sedan 1 januari 2020 en fast organisation som ingår i Region Hallands Näringslivsorganisation. Vår verksamhet finansieras till största delen av regionala medel samt av kommunerna via den kommunala serviceavgiften.

 

I nära samarbete med de halländska kommunerna och företagen utvecklar vi besöksnäringen i Halland. Vårt arbete har ett tydligt internationellt fokus och bedrivs framförallt inom områdena Marknadsföring, Kunskap, Kompetensutveckling och Destinationsutveckling. 

Vår vision är att utveckla Halland till en hållbar destination med tillgängliga och attraktiva upplevelser för besökaren året runt. Målet är att Halland på ett hållbart sätt ska fördubbla antalet utländska besökare till 2030 och att vi över tid ska vara bland Sveriges fem mest besökta regioner

Jonas Olsson

Team Leader

Destinationsutveckling

Telefon: 073-202 39 11
E-post: jonas.olsson@regionhalland.se

Jimmy Sandberg

Team Leader

Kommunikation Visit Halland

Telefon: 076-048 81 82
E-post: jimmy.sandberg@regionhalland.se

Lisa Söderholm

Kommunikatör

Visit Halland

Telefon: 070-932 47 99
E-post: lisa.soderholm@regionhalland.se

Jeanette Bengtsson

Projektledare

Hållbar Kompetens i Halland

Telefon: 073-341 20 33
E-post: jeanette.bengtsson@regionhalland.se

Tove Johansson

Projektkoordinator

Hållbar kompetens i Halland

Telefon: 073-344 53 37
E-post: tove.johansson@regionhalland.se

Anna Bengtsson

Strateg

Kunskap och Kompetens

Telefon: 072-973 28 43
E-post: anna.n.bengtsson@regionhalland.se

Nadja Leek

Strateg

RESA-projekt samt Måltidsturism

Telefon: 073-306 00 25
E-post: nadja.leek@regionhalland.se

Rosi Magnusson

Strateg

RESA-projekt samt Press & PR

Telefon: 070-918 47 82
E-post: rosi.magnusson@regionhalland.se

Åse Ahlstrand

Strateg

Hallandsleden, Kattegattleden

Telefon: 070-845 75 74
E-post: ase.ahlstrand@regionhalland.se

Joar Båtelson

Utvecklare 

Hållbar utveckling inom naturturism – Kungsbacka, Varberg, Falkenberg

Telefon: 076-698 13 37
E-post: joar.batelson@regionhalland.se

Magdalena Petersson

Utvecklare 

Hållbar utveckling inom naturturism – Halmstad, Hylte, Laholm

Telefon: 076-698 10 35
E-post: magdalena.m.petersson@regionhalland.se

Sara Torgé Lundberg

Kommunikatör

Visit Halland

Telefon: 076-697 64 07
E-post: sara.lundberg-torge@regionhalland.se