översättningsstöd

Få stöd för översättning av din kommunikation.

Behöver du översätta texter till företagets webbplats eller marknadsföringsmaterial? Då kan du söka pengar för att köpa in extern översättningstjänst.

Du kan välja mellan två olika översättningsstöd.

Nivå 1 har max 5 000 SEK i stödberättigande, med 0 % i medfinansiering. Ansökan sker till Region Halland. 4 konsulter är upphandlade att anlita. 

Nivå 2 har max 15 000 SEK i stödberättigande, med 50 % i medfinansiering. Ansökan sker till Almi. Du väljer själv vilken konsult som du anlitar, men konsulten ska vara oberoende och inte närstående.

Översättningsstöd, nivå I

  • Maxbelopp i stöd: 5 000 SEK
  • Medfinansiering: 0 %
  • Ansökan sker via Region Halland
  • En av fyra upphandlade konsulter ska anlitas

 

Sista ansökningsdag: 31 juli 2023

Översättningsstöd, nivå II

  • Max i stöd: 15 000 SEK
  • Medfinansiering: 50 %
  • Ansökan sker via Almi
  • Fritt val av konsult att anlita
 
Sista ansökningsdag: 31 dec 2023
 
 
 

Anna Bengtsson

Strateg

Telefon: 0729-73 28 43
E-post: anna.n.bengtsson@regionhalland.se