Bli en småskalig eventarrangör – 9 tillfälle, kursstart 10 februari

 • Hem
 • I
 • Utbildningar
 • I
 • Bli en småskalig eventarrangör – 9 tillfälle, kursstart 10 februari

Sammanfattning

”BLI EN SMÅSKALIG EVENTARRANGÖR” – EN ONLINEKURS I ARRANGÖRSSKAP FÖR SMAK- OCH UPPLEVELSERUNDOR I HALLAND.  

Vill du vara med och tjäna pengar och visa upp din verksamhet för besökare och invånare i regionen? Vill du utveckla och arrangera smak- och upplevelserundor till fots, på cykel eller med bil?  

Anmäl dig då till utbildningen ”Bli en småskalig eventarrangör”. Utbildningen riktar sig till aktörer som vill utveckla och arrangera smak- och upplevelserundor i Halland.  

Period: Torsdagar mellan 10 februari – 7 april 2022, kl. 14.00-17.00

Kursledare Britten Toftarp
Datum 10 februari, 2022
Tid 14:00 - 17:00
Plats Online via Zoom

Tidigare år har utbildningen riktat sig till arrangörer som har erbjudit lokala mat- och dryckesupplevelser i kombination med cykling, men nu öppnar vi upp utbildningen för arrangörer med andra färdmedel, men med smakupplevelser i fokus.   

Syftet med utbildningen: att utbilda och ge verktyg i arrangörskap och evenemangsplanering för småföretag och andra verksamheter som vill utveckla och arrangera smak- och upplevelserundor till fots, på cykel eller med bil.  

Kursen sker online, förutom en avslutande dag som genomförs som en fysisk träff om förutsättningarna tillåter.   

Förväntat resultat efter utbildning: ett antal bokningsbara smak- och upplevelserundor under 2022, bland annat inom ramen för ”Smaka på Kattegattleden”.  

Innehåll: 

 • Evenemangsplanering och arrangörskap i 10 steg med e-book, checklistor, onlineverktyg och en filmfil (mp4) efter varje kursavsnitt. 
 • Showcase: Några goda exempel som gästar kursen och visar sina rundor samt möjlighet för deltagarna att ställa frågor. 
 • Spotlight: Feedback på deltagarens egen runda (1 ggr), form och tid utifrån antal rundor. 
 • Avslutning med feedback från panel 
 • Facebookgrupp för introduktion, information och nätverkande. 

Antal: Max 20 deltagare från Halland och Skåne. 

Period: Våren 2022, mellan 10/2 – 7/4, 9 kurstillfällen varav 8 online och 1 fysisk träff.

Dag och tid: Torsdagar kl. 14.00 -17.00. Online (via Zoom) samt en fysisk (alternativt digital) träff som hel- eller halvdag den 7 april. 

Kriterier för att delta: deltagare ska ha en idé till- eller en egen smak- och upplevelserunda med sig in i kursen. Deltagare ska även ha tillgång till Facebook samt en dator/surfplatta och internet för att kunna delta. Deltagaren bör vara en van datoranvändare för att fullgöra kursen och uppgiften.  

KURSPLAN – EVENEMANGSPLANERING I 10 STEG MED CHECKLISTOR OCH ONLINEVERKTYG 

Den här kursen är processinriktad med arrangörskapet i 10 steg där checklistor gör det enkelt att planera och genomföra ett event i alla dess delar. Vi jobbar stegvis i workshops där syftet är att deltagaren under kursen får en grundlig förståelse för arrangörskapet som en process med många praktiska moment att lösa. Deltagaren får under och inför de olika passen uppgifter att lösa enskilt eller i grupp.  

Kursen går igenom dessa 10 steg: 

 1. Mål, syfte och målgrupp för ditt evenemang. Vad vill du/ni uppnå och för vem?
 2. D-days alla ”nyckeldatum” och klockslag för din runda. När ska allt ske?
 3. Konceptet – Skapa din runda, hitta dina besöksmål/platser och sätt ihop ett arbetsteam. Här jobbar vi fram innehåll och dramaturgi. 
 4. Skapa en evenemangsplan. Här sätter vi hela planen med besöksmål, smakprov, karta, logistik, administration, ansvarsfördelning och deadlines.
 5. Sätt en budget med vinstmarginal. Nu tittar vi på pengarna. Kostnader och inkomster samt prissättningen, B2B och B2C.
 6. Säljkanalen – hur och vart ska man kunna boka plats/köpa biljetter? 
 7. Varumärke. Bilder, texter, storytelling. Nu formger du marknadsföringsmaterialet. 
 8. 8. Skapa en marknadsföringsplan. Var, när och hur ska du marknadsföra detta? Sätt dina deadlines. 
 9. Dagen D – start och mål, check-in, logistik, teknik, problemlösning
 10. Utvärdering – sätt mätbara mål och utvärdera. Har ni nått era mål? Erfarenheter? 

 

Under kursen får deltagarna även tips av några framgångsrika rundor samt möjlighet att ställa frågor. Deltagaren kommer även själv att få feedback på sitt eget event vid ett tillfälle internt i gruppen under kursen samt vid avslutningen genom presentation inför övriga deltagare samt en panel av experter. 

INFÖR KURSSTART 

Då vi endast kör online är det viktigt att få en bra bild av varandra och verksamheten innan kursstart. Samtliga deltagare blir inbjudna i en sluten Facebookgrupp där de innan kursstart skall lägga upp en kort presentationsfilm av sig själva, sin verksamhet samt sin idé på cykelrunda. Den görs enklast genom mobilens kamera utan krusiduller.  

Britten Toftarp

Britten Toftarp delar sin tid mellan att vara konsult och utbildare inom området Sociala medier, digitala verktyg och Internet och startade www.onlineskola.com 2012 samt arbetar som trådslöjdsartist med en egen ateljé i Morup under namnet Kronmakaren.

Ljusfest i Morup med omnejd är ett evenemang sprunget Brittens egen idé, där hon fungerar som såväl projektledare som marknadsförare. Ljusfest i Morup startade upp 2015 som ett sätt att sätta såväl de som bor & verkar i Morup, samt platsen de bor på, på kartan.

Under tre års tid har Britten genomfört utbildningen ”Bli en småskalig eventarrangör”. Utbildningen har riktat sig till arrangörer som har erbjudit lokala mat- och dryckesupplevelser i kombination med cykling, med Kattegattleden som arena. Upplevelserna har varit en del i konceptet ”Smaka på Kattegattleden”. 

Anmälan

Anmälan: senast 31 januari

Frågor: Kontakta Anna Bengtsson, anna.n.bengtsson@regionhalland.se