Kunddriven affärsutveckling utifrån Agenda 2030 – 1 heldag och 2 halvdagar

  • Hem
  • I
  • Utbildningar
  • I
  • Kunddriven affärsutveckling utifrån Agenda 2030 – 1 heldag och 2 halvdagar

Sammanfattning

En kreativ kurs som ger dig både kunskaper och verktyg för hur du konkret kan arbeta med kunddriven affärsutveckling. Under kursen går vi igenom Agenda 2030 och du får med hjälp av verktyg utveckla din egen hållbara affärsmodell samt nya eller utvecklade kunderbjudanden som stärker din affär

Anmälan Skicka anmälan
Kursledare Mariah Ben Salem Dynehäll
Datum dag 1 18 oktober, 2021, 09:00 - 16:00
Datum dag 2 26 oktober, 2021, 08:30 - 12:30
Datum dag 3 9 november, 2021, 08:30 - 12:30
Plats 18/10: Varberg, 26/10 och 9/11 : digitalt

Innehåll och mål:

En kreativ kurs på 3 tillfällen där du får verktyg till att utveckla ditt arbete med kunddriven affärsutveckling.

Världen har förändrats och präglas av hög osäkerhet. Pandemin har inneburit att lönsamma företag på kort tid har gått från framgång till kris och kämpar för sin överlevnad. Samtidigt är det svårt att veta vilka erbjudanden och lösningar som kommer att efterfrågas när pandemin är under kontroll. Konsumenter och kunder ställer också allt högre krav på att erbjudanden och lösningar ska vara hållbara.

Agenda 2030 är inte bara ett globalt politiskt dokument utan högst relevant för varje företag som vill vara lönsamma och framgångsrika i framtiden. Hur kan vi integrera hållbarhetsperspektivet i vår egen verksamhet på ett konkret och lönsamt sätt som stärker vår position?

Kursen ger dig både kunskaper och verktyg för hur du konkret kan arbeta med kunddriven affärsutveckling. Under kursen går vi igenom Agenda 2030 och du får med hjälp av verktyg utveckla din egen hållbara affärsmodell samt nya eller utvecklade kunderbjudanden som stärker din affär.

Delar av utbildningens innehåll: 

-Agil affärsutveckling – vad är det?

-Hållbar affärsutveckling – genomgång av de globala målen

-Exempel på hållbara affärsmodellmönster

-Verktyg för utveckling av din egen hållbara affärsmodell

-Workshops

-De horisontella principerna – jämställdhet, jämlikhet och icke diskriminering

Mariah Ben Salem Dynehäll

Mariah är VD för Drivhuset Göteborg och metodansvarig för Drivhuset Norden. Mariah har skrivit böckerna Loopa – affärsutveckling för entreprenörer (Liber Förlag 2014) och Tookig – att leda i osäkerhet (Liber Förlag 2020), varav den sistnämnda är skriven tillsammans med Leif Denti, fil dr på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Mariah har 20 års erfarenhet av utveckling och genomförande av konsultuppdrag, utbildning och program inom ledarskap, affärsutveckling, affärsmodellering och konceptutveckling. Hon har bland annat ansvarat för flera kurser inom såväl Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet som flera YH-utbildningar men också utbildat tusentals människor och företagare i innovation, affärsutveckling och ledarskap inom både offentlig förvaltning och i näringslivet. Mariah har stor vana att genomföra utbildningar både analogt och digitalt.

Anmälan

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR