vision 2030

Halland – norra Europas bästa kustdestination 2030

Turism och besöksnäring skapar tillväxt och bidrar till ökade skatteintäkter, genererar jobb och ökar integrationen, skapar attraktiva platser vilket i sin tur leder till att ännu fler vill bo och verka i Halland. Kort sagt: Hallands turism och besöksnäring gör skillnad. Därför har Visit Halland satt som mål att Halland på ett hållbart sätt ska fördubbla antalet internationella gäster till 2030 och att vi över tid ska vara bland Sveriges fem mest besökta regioner.

Målen når vi tillsammans

Tillsammans är ett ledord i vår resa mot målen. Därför har vi tagit fram en gemensam färdplan och vision för hela Halland. Vi ska bli norra Europas bästa kustdestination 2030. Tillsammans med kommunerna har vi identifierat sju utvecklingsområden som vår Vision vilar på. Vissa av dem ligger nära besökarens upplevelse och andra ligger närmare sättet som hela Halland arbetar tillsammans. Gemensamt för alla är att de kräver samarbete, engagemang och kreativa initiativ.

Hållbarhet

Vårt arbete med turismen ska lämna ett bättre Halland till nästa generation. Därför är vår gemensamma ledstjärna att en semester i Halland ska vara en hållbar semester.

En enad destination

För att få största möjliga konkurrenskraft behöver Hallands besöksnäring utvecklas och synas som en samlad destination. Tillsammans är vi starkare!

Säsongsförlängning

Majoriteten av alla gästnätter i Halland är idag koncentrerade till sex intensiva veckor på sommaren. För att skapa en mer hållbar utveckling av besöksnäringen vill vi förlänga säsongen.

Holistisk platsutveckling

Platsutveckling utgår från platsens unika förutsättningar och drivkrafter. Men för att platserna i Halland ska blomstra behövs långsiktig planering av platsens utveckling och samverkan på flera nivåer.

Kusten som huvudattraktion

Kusten står för kontrasten mellan hav och land och är den viktigaste byggstenen i Hallands dragningskraft som destination. Vi behöver därför en gemensam ambition för att säkerställa en långsiktig och hållbar utveckling av vår unika kust.

Digitalisering

För att möta ett modernt kundbeteende och för att bättre tillgängliggöra Hallands utbud vill vi öka farten på den digitala utvecklingen och bli ännu bättre på att nyttja de möjligheter digitaliseringen innebär.

Investering och etablering

Nya trender uppstår och efterfrågan på högkvalitativt boende och upplevelser ökar. Ett långsiktigt hållbart och attraktivt Halland bygger på att näringslivet och platserna fortsätter att utvecklas och investerar i såväl befintligt som nytt utbud.