Covid-19

På denna sida kommer du att få reda på mer om:

Här har vi samlat information från olika aktörer gällande Covid-19. 

Länsstyrelsen i Halland

Länsstyrelsen i Hallands län arbetar med att samla länets resurser för att stödja Region Halland. Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

 

Visita

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Här hittar du viktig information för dig som arbetsgivare. 

Materialet är tillgängligt för Visitas medlemmar.