Hållbar Kompetens i Halland - avslutat

Vi vill att Halland ska ses som Sveriges mest hållbara destination och kommer jobba för att öka kompetensen inom social- ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Hållbar Kompetens i Halland

Hållbar Kompetens i Halland är nu avslutat. Projektet genomfördes med som ett ESF-projekt, det betyder att det delfinansierades av Europeiska socialfonden samt finansiering av medverkande aktörer i form av nedlagd tid i projektet.

Projektbeskrivning i korthet

Det övergripande målet var att genom satsningar på besöksnäringen förlänga säsongen och förstärka branschen så att fler individer kan erbjudas fasta anställningar och känna trygghet på den halländska arbetsmarknaden. Projektet förväntades stärka de deltagande individerna i sin yrkesroll så att de står starkare på arbetsmarknaden.  

Projektet bestod av nedanstående moduler:

Digital hållbarhetsutbildning – Grundläggande utbildning som förklarar begreppen social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Utbildningen berättar om hållbar besöksnäring och varför det är viktigt. Utbildningen var ett krav för att ta del av övriga insatser i projektet.

Klicka här för att läsa mer om den digitala hållbarhetsutbildningen

Branschspecifika utbildningar – Kompetenshöjande utbildningar inom områden som efterfrågas av näringen. Alla ämnen har hållbarhet integrerat utifrån ämnesområdet, exempel på utbildningar som kan förekomma är marknadsföring, Agenda 2030, personlig effektivitet, systematiskt arbetsmiljöarbete, nudging med mycket mer.

Externa verksamhetsgenomlysningar – Tillsammans med CSR Västsverige genomfördes nulägesanalyser på flertalet verksamheter. Därefter skapades en handlingsplan som följdes upp efter cirka ett halvår. Genomlysningen utgick ifrån verksamhetens möjligheter och resurser. I och med handlingsplanen utsågs en hållbarhetsansvarig som utbildades ytterligare. Alla hållbarhetsansvariga som utsågs i insatsen skapade ett gemensamt nätverk. 

Juni
14 Söndag
Stigbyggarkurs MTB – 2 delar
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Skedala Friluftsområde i Halmstad
September
28 Måndag
Inspirationsträff! Naturnära boende – Glamping
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 17:00 - 19:30
Plats: knystaforsens restaurang
rydöbruk
Oktober
8 Torsdag
Inspirationsträff! Naturnära boende – glamping
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 16:00 - 18:30
Plats: Grimeton 69
430 16 Rolfstorp
Oktober
19 Måndag
Nätverksträff: Mountainbike i Halland
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 15:00 - 19:00
Plats: Marbäck
Oktober
20 Tisdag
Inspirationsträff – Outdoorbesökaren, din nästa kund?
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 14:30 - 17:30
Plats: Solstickans Hotell
November
27 Fredag
Föreläsning med Johan Delfalk – Spetsa affären i ditt naturturismföretag
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 12:00 - 13:30
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
November
30 Måndag
Naturturism med fokus på vandring och cykling
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 16:30 - 18:45
Plats: Digitalt
December
4 Fredag
Lisa Lemke – Samarbeten, omställning och företagskultur
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:30 - 10:30
Plats: Digitalt via Teams
December
9 Onsdag
Jerry Engström – Samsyn, särskiljning och samverkan
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 12:00 - 13:45
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Januari
21 Torsdag
Turism på annans mark – om god samverkan mellan naturturismföretag och markägare. – 3 tillfälle (del 1 av 3)
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 10:00 - 11:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Januari
25 Måndag
What´s next? 2021 och framåt – Föreläsning och workshop
Tid: 13:00 - 17:00
Plats: Digitalt via Zoom
Januari
25 Måndag
Turism på annans mark – om god samverkan mellan naturturismföretag och markägare. – 3 tillfällen (del 2 av 3)
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 10:00 - 11:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Januari
27 Onsdag
Marcus Eldh – Prissättning av naturupplevelser
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 08:30 - 10:30
Plats: Digitalt
Januari
27 Onsdag
Turism på annans mark – om god samverkan mellan naturturismföretag och markägare. – 3 tillfällen (del 3 av 3)
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 10:00 - 11:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Februari
1 Måndag
Stresshantering – 1 halvdag
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 12:30 - 16:30
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Februari
1 Måndag
Kurbits Omställning – 4 halvdagar FULLSATT
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Februari
2 Tisdag
Nu tar vi Fegen framåt – Tillsammans
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 16:30 - 19:00
Plats: Digitalt via Zoom
Februari
3 Onsdag
Personlig effektivitet – 1,5 dagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Februari
4 Torsdag
Nätverksträff MTB i Halland
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Microsoft Teams - länk skickas efter anmälan
Februari
8 Måndag
Förändringsarbete för ledare – 2 halvdagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Februari
10 Onsdag
Utveckla fisket! Gör det enklare för gästen att hitta dig.
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 17:00 - 19:00
Plats: Digitalt - mer info kommer efter anmälan
Februari
17 Onsdag
Utveckla naturupplevelser som guide
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 17:00 - 19:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Februari
22 Måndag
Strategisk marknadsföring – På rätt plats i rätt tid. – 3 halvdagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Mars
1 Måndag
Kurbits Omställning – 4 halvdagar
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Mars
1 Måndag
Stresshantering – 1 halvdag
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 08:30 - 12:30
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Mars
4 Torsdag
Storytelling – Hållbarhet som konkurrensfaktor med storytelling som verktyg. – 3 halvdagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Mars
9 Tisdag
Nu tar vi Fegen framåt – Tillsammans (del 2)
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 16:30 - 19:00
Plats: Digitalt via Zoom
Mars
9 Tisdag
Personlig effektivitet – 1,5 dagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Mars
9 Tisdag
Naturturism 2.0 – Lyft naturturismföretaget mot nya höjder! (4 + 2 tillfällen)
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Mars
15 Måndag
Inspirationsträff – Fikans/matens betydelse för helheten i naturupplevelsen
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 16:00 - 18:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Mars
16 Tisdag
Inspirationsträff – Utveckla naturupplevelser som guide (del 2)
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 17:00 - 19:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Mars
17 Onsdag
Inspirationsträff – Husbilstrenden ökar året runt och ger möjligheter för dig inom besöksnäringen!
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 12:00 - 13:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Mars
18 Torsdag
Förändringsarbete för ledare – 2 halvdagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Mars
18 Torsdag
Hållbar affärsutveckling i samverkan
Kategori: Unikt boende
Tid: 13:00 - 17:00
Plats: Digitalt via Zoom
Mars
18 Torsdag
Inspirationsträff – Naturnära måltidsupplevelser efterfrågas allt mer
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 16:00 - 18:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Mars
22 Måndag
Foto – Bättre bilder med egen kamera eller mobiltelefon. – 1,5 dagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Mars
23 Tisdag
Strategisk marknadsföring – På rätt plats i rätt tid. – 3 halvdagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Mars
24 Onsdag
Foto – Bättre bilder med egen kamera eller mobiltelefon. – 1,5 dagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Mars
29 Måndag
Inspirationsträff – ”Verktygslådan” För dig som vill utveckla en naturnära matupplevelse
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 16:00 - 18:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Mars
31 Onsdag
Inspirationsträff – ”Verktygslådan” För dig som vill utveckla naturnära matupplevelser
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 16:00 - 18:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
April
12 Måndag
Film – Filmklipp med egen mobiltelefon. – 1,5 dagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
April
13 Tisdag
Personlig effektivitet – 1,5 dagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
April
19 Måndag
Film – Filmklipp med egen mobiltelefon. – 1,5 dagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
April
27 Tisdag
Foto – Bättre bilder med egen kamera eller mobiltelefon. – 1,5 dagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Maj
4 Tisdag
Film – Filmklipp med egen mobiltelefon. – 1,5 dagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart
Maj
12 Onsdag
#TFTSWEDEN DIGITAL
Tid: 10:00 - 11:00
Plats: Digital sändning via länk
Juni
1 Tisdag
MTB-nätverket Halland – Omvärldsbevakning
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 15:30 - 17:00
Plats: Microsoft Teams
Juni
8 Tisdag
Ät dig genom landskapet och elden som fenomen för guide- och naturupplevelsen
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 12:00 - 16:00
Plats: Tiraholms Fisk
Tiraholm
Unnaryd
September
2 Torsdag
Inspirationsträff – Guideteknik & guidning utomhus (3 platser/3 datum)
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 18:30 - 20:30
Plats: Kungsbacka, tors 2 sep: Naturum Fjärås Bräcka / Halmstad, tis 7 sep: Nicolas café, Marbäck / Varberg, ons 8 sep: Naturum Getterön
September
21 Tisdag
Agenda 2030 – de globala målen – 1 halvdag
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 08:30 - 12:30
Plats: Digital föreläsning
September
29 Onsdag
Glampingsäsongen – Hur har det gått?
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 18:00 - 20:30
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Oktober
5 Tisdag
Vandraren – En alltmer intressant kund!
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Oktober
7 Torsdag
Personlig effektivitet – 1,5 dagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: 7/10 + 13/10: Digitalt
Oktober
18 Måndag
Workshop för Naturguider – Marcus Eldh
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 15:00 - 18:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Oktober
19 Tisdag
Upplevelsedesign Naturturism
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: -
Plats: Digitalt och fysiskt
Oktober
20 Onsdag
Nyfiken på att jobba mer med fiskeguidning?
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 18:00 - 20:30
Plats: The Pine Ridge Brewery
Södergatan
Falkenberg
Oktober
20 Onsdag
Nudging – ”knuffa” i rätt riktning – 1,5 dagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: 20/10: Varberg, 27/10: digitalt
Oktober
28 Torsdag
Hållbar upplevelsebaserad marknadsföring – 1,5 dagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: 28/10: Varberg, 11/11: digitalt
November
1 Måndag
WORKSHOP – Konsten att hantera, transportera och servera mat & fika utomhus
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 15:00 - 18:00
Plats: Klockaregården 310
Slöinge
November
9 Tisdag
Regional besöksnäringsdag
Tid: 08:30 - 12:00
Plats: Halmstads teater eller YouTube
November
16 Tisdag
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) – 1 heldag
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Halmstad
November
17 Onsdag
Nudging – ”knuffa” i rätt riktning – 1,5 dagar
Kategori: Hållbar Kompetens i Halland
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: 17/11: Halmstad, 24/11: digitalt
November
23 Tisdag
Driva ett framgångsrikt hållbart naturturismföretag – Del 1A: Produktsäkerhetslagen
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 08:00 - 09:30
Plats: Digitalt
November
24 Onsdag
Intresseträff – Paddling
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
December
7 Tisdag
Driva ett framgångsrikt hållbart naturturismföretag – Del 1B. Risk & säkerhet för företag och gäst – Försäkringar
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 12:00 - 13:30
Plats: Digitalt
Januari
13 Torsdag
Driva ett framgångsrikt hållbart naturturismföretag – Del 2. Resegarantilagen – viktig för dig som paketerar
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 12:00 - 13:30
Plats: Digitalt
Januari
17 Måndag
Digitala Lyftet – (Löpande individuell antagning)
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt
Januari
18 Tisdag
Informationsträff – Digitala Lyftet
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 17:00 - 18:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Februari
8 Tisdag
Driva ett framgångsrikt hållbart naturturismföretag – Del 4. Olika momssatser – Vad gäller vid sammansatta erbjudanden?
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 12:00 - 13:30
Plats: Digitalt
Februari
10 Torsdag
Bli en småskalig eventarrangör – 9 tillfälle, kursstart 10 februari
Tid: 14:00 - 17:00
Plats: Online via Zoom
Mars
1 Tisdag
Driva ett framgångsrikt hållbart naturturismföretag – Del 6. Allemansrätt och naturturism – Gör rätt från början
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 08:00 - 09:30
Plats: Digitalt
Mars
14 Måndag
Driva ett framgångsrikt hållbart naturturismföretag – Del 7. Livsmedelslagen – Hur måltider i utemiljö får produceras, transporteras, hanteras och serveras
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 12:00 - 13:30
Plats: Digitalt
Mars
22 Tisdag
Webbinarium – Onlinebokning & Onlinemarknadsplatser med Marcus Eldh
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 09:00 - 11:30
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Mars
28 Måndag
Studieresa – Smålands framgångsrika naturturismföretag bjuder på inspiration och erfarenhetsutbyte!
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 08:00 - 21:30
Plats: Småland, samling i Hyltebruk
Mars
31 Torsdag
Driva ett framgångsrikt hållbart naturturismföretag – Del 3. Paketreselagen – Viktigt för sammansatta upplevelser
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 08:00 - 09:30
Plats: Digitalt
April
12 Tisdag
Internationella gäster – En affärsmöjlighet?
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 10:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
April
23 Lördag
Naturturismens dag 23 april – Naturum Fjärås Bräcka
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 10:00 - 17:00
Plats: naturum Fjärås Bräcka
Stenaliden
Fjärås
April
27 Onsdag
Allemansrätten – För dig inom offentliga organisationer
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Plönninge/Digitalt
Maj
5 Torsdag
Mötesplats för Naturguider
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 17:30 - 20:00
Plats: Ulvereds Hjorthägn
Laholm
Maj
30 Måndag
Sista ansökningsdag Digitala Lyftet – Andra omgången (4 platser kvar)
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt
Oktober
6 Torsdag
FULLSATT – Utveckla upplevelser inom mat och dryck – Upplevelsedesign Måltidsturism
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitala och fysiska träffar
Oktober
27 Torsdag
Annonsera på Facebook och Instagram – 3 halvdagar
Kategori: Digitalisering
Tid: 08:30 - 12:30
Plats: Online via Zoom
November
7 Måndag
För dig som guide – Nå ut till fler gäster med ditt erbjudande
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 17:30 - 20:00
Plats: Ulvereds Hjorthägn/Camp My Fly i Laholm
November
21 Måndag
Hallands besöksnäringsdag 2022
Tid: 08:30 - 12:30
Plats: Arena Varberg eller YouTube
December
2 Fredag
Slutkonferens – Hållbar utveckling inom naturturism 2020-2022
Kategori: Hållbar utveckling inom naturturism
Tid: 10:00 - 12:00
Plats: Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4, Halmstad
December
5 Måndag
Tripadvisor / HolidayCheck
Kategori: Digitalisering
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Online via Zoom
Januari
23 Måndag
Google Ads – 2 halvdagar
Kategori: Digitalisering
Tid: 08:30 - 12:30
Plats: Online via Zoom
Februari
16 Torsdag
Utveckla gemensamma upplevelser – för guide och boendeanläggningar
Tid: 15:00 - 18:00
Plats: Digitala och fysiska träffar
Mars
15 Onsdag
Google My Business
Kategori: Digitalisering
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Online via Zoom
Mars
28 Tisdag
Google Analytics – 2 halvdagar
Kategori: Digitalisering
Tid: 08:30 - 12:30
Plats: Online via Zoom
April
17 Måndag
Är du nyfiken på att driva ett udda boende?
Kategori: Unikt boende
Tid: 15:30 - 17:30
Plats: Online via Teams
Oktober
3 Tisdag
Smakbara Upplevelser – Kick off för projekt ihop med Hallands Matgille
Tid: 11:30 - 15:30
Plats: Susegården, Getinge
Oktober
10 Tisdag
Är du nyfiken på att driva ett unikt och naturnära boende? – Träff 1 av 5. Produkt och gästerbjudande
Kategori: Unikt boende
Tid: 15:30 - 17:30
Plats: Online via Teams
Oktober
20 Fredag
Vem är den tyska gästen i Halland?
Tid: 09:00 - 11:00
Plats: Online via Teams
November
7 Tisdag
Återträff – Öka din försäljning i digitala kanaler
Kategori: Digitalisering
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Laxbutiken, Heberg
November
13 Måndag
Är du nyfiken på att driva ett unikt och naturnära boende? – Träff 2 av 5. Praktiska frågor kring bygglov & regler
Kategori: Unikt boende
Tid: 15:30 - 17:30
Plats: Online via Teams
November
20 Måndag
Hallands besöksnäringsdag 2023
Tid: 08:30 - 12:30
Plats: Falkenbergs stadsteater
Januari
15 Måndag
Är du nyfiken på att driva ett unikt och naturnära boende? – Träff 3 av 5. Prissättning och lönsamhet
Kategori: Unikt boende
Tid: 15:30 - 17:30
Plats: Online via Teams
Januari
23 Tisdag
Kartor som lockar och vägleder dina vandrings- och cykelgäster
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Laxbutiken, Heberg
Februari
12 Måndag
Är du nyfiken på att driva ett unikt och naturnära boende? – Träff 4 av 5. Marknadsföring & kanaler
Kategori: Unikt boende
Tid: 15:30 - 17:30
Plats: Online via Teams
Mars
11 Måndag
Är du nyfiken på att driva ett unikt och naturnära boende? – Träff 5 av 5. Studiebesök & nätverk
Kategori: Unikt boende
Tid: -
Plats: Återkommer med plats
Mars
14 Torsdag
Stärk ditt varumärke genom hållbarhetskommunikation! – Inspirationsföreläsning
Tid: 09:00 - 11:00
Plats: Online
Mars
19 Tisdag
Kartor som lockar och vägleder dina vandrings- och cykelgäster – del 2
Tid: 09:30 - 15:30
Plats: Laxbutiken, Heberg
Mars
22 Fredag
Välkommen till en kunskapsdag om Tyskland!
Tid: 09:00 - 12:30
Plats: Villa Apelviken, Varbergs Kusthotell
Mars
25 Måndag
Workshopserie för kulturella besöksmål – Bli en del av utbudet för tyska gäster
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: 25 mars - Halmstad, 11 april - Varberg (medverkan vid båda tillfällen)
April
12 Fredag
Stärk ditt varumärke genom hållbarhetskommunikation! – Workshop 1
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Halmstad
April
22 Måndag
Stärk ditt varumärke genom hållbarhetskommunikation! – Workshop 2
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Varberg

Jeanette Bengtsson

Projektledare

Telefon: 073-341 20 33
E-post: jeanette.bengtsson@regionhalland.se

Tove Johansson

Projektkoordinator

Telefon: 073-344 53 37
E-post: tove.johansson@regionhalland.se

Kurskatalog hösten 2021