MIST - ”Empowering Micro Destinations for Sustainable Tourism"

Sedan januari 2024 deltar Visit Halland tillsammans med fyra andra aktörer i Erasmus-projektet MIST – ”Empowering Micro Destinations for Sustainable Tourism”. Projektet handlar om hållbar utveckling av mikrodestinationer och har det övergripande syftet att bidra till utvecklingen av kunskapsdelning och kapacitetsuppbyggnad bland turismintressenter i hela Europa

Visit Halland deltar i Erasmus-projekt för hållbar utveckling av mikrodestinationer

Sedan januari 2024 deltar Visit Halland tillsammans med fyra andra aktörer i Erasmus-projektet MIST – ”Empowering Micro Destinations for Sustainable Tourism”. Projektet handlar om hållbar utveckling av mikrodestinationer och har det övergripande syftet att bidra till utvecklingen av kunskapsdelning och kapacitetsuppbyggnad bland turismintressenter i hela Europa. Utöver Visit Halland är även Svensk Destinationsutveckling (SE), SIA Liepajas regiona turisma informācijas birojs (LV), Sweden Emilia Romagna Network (IT) och Kvarner region Turistička zajednica Primorsko-goranske županije (HR) delaktiga i projektet.


Projektets syfte:

  • Främja genomförandet av hållbara turismstrategier i mikrodestinationer som gynnar både besökare och lokala samhällen.
  • Öka förståelsen och färdigheterna relaterade till hållbar utveckling av mikrodestinationer för beslutsfattare och planerare.
  • Öka medvetenheten om samhällsbaserade metoder för platsutveckling och mikrodestinationers utveckling, ett område där kunskap och forskning från akademin sällan möter verkligheten.


Förväntat resultat:

  1. Ett ramverk av goda metoder för hållbar utveckling av etablerade och framväxande mikrodestinationer har tagits fram. Detta ramverk inkluderar riktlinjer och metoder som kan tillämpas av regioner och kommuner och syftar till att utveckla och hantera mikrodestinationer på ett mer hållbart och motståndskraftigt sätt.
  2. Ökad medvetenhet och användning av hållbara turismmetoder bland turismintressenter, inklusive turismorganisationer, samhällsmedlemmar, kommuner, lokala myndigheter och andra offentliga partners.
  3. Stärkta nätverk och partnerskap mellan turismintressenter i hela Europa, vilket gör det möjligt för dem att lära av varandra och dela goda metoder.

Ellinor Huisman

Projektledare

Telefon: 0721-47 62 51
E-post: ellinor.huisman@regionhalland.se

Jimmy Sandberg

Avdelningschef

Telefon: 0760-48 81 82
E-post: jimmy.sandberg@regionhalland.se

Finansierat av Europeiska unionen. Åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och speglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska utbildnings- och kulturbyrån (EACEA). Varken Europeiska unionen eller EACEA kan hållas ansvariga för dem.