Utveckling och upprustning av Hallandsleden

Syftet med projektet är att genomföra upprustning av Hallandsleden och anläggandet av en vandringsled längs kusten. Detta är en viktig pusselbit i att stärka den halländska besöksnäringen och Hallands attraktivitet.

Om projektet

Målet med projektet är att både den nya kustnära delen och ”gamla” Hallandsleden, med anslutande leder är uppmärkta enligt det nationella ramverket för vandring. Halland har då ca. 85 mil kvalitetssäkrad vandringsled att erbjuda invånare och besökare.

Projektet består i röjning, upprustning och uppmärkning av den befintliga Hallandsleden samt den nya kustnära delen, enligt riktlinjerna för det framtagna nationella ramverket för vandringsleder. 

Genom välskötta, attraktiva och kvalitetssäkrade leder i Halland öppnas ett nytt marknadssegment upp för företagen. Med ledsystemet som grund ges företagen möjlighet att utveckla, både egna och vara del av andras vandringsprodukter mot nationella och internationella gäster och researrangörer. Det ska bidra till ett ökat resande till Halland utanför högsäsong och till fler internationella besökare. Det ska också bidra till en ökad attraktivitet för Halland/ kommunerna och en ökad folkhälsa. 

Projektet pågår t o m 31 oktober 2024

Jonas Olsson

Projektledare

Telefon: 073-202 39 11
E-post: jonas.olsson@regionhalland.se

Åse Ahlstrand

Kontaktperson Ledhuvudman

Telefon: 070-845 75 74
E-post: ase.ahlstrand@regionhalland.se