Kattegattleden

Kattegattleden är Sveriges första nationella cykelled. 

Om Kattegattleden

  • Kattegattleden – Sveriges första nationella cykelled – är en 39 mil lång cykelled med unikt havsnära läge. Cykelleden går mellan Helsingborg i söder och Göteborg i norr, de rödvita skyltarna med nummer 1 visar vägen. 

  • Region Halland är huvudansvarig för leden, som är ett samarbete mellan Region Halland, Region Skåne, Trafikverket och de tio kommunerna Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Båstad, Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka och Göteborg Stad.
  • Kattegattleden är en satsning som ska utveckla cykelturismen i och bidra till näringslivsutveckling, ekonomisk tillväxt och att skapa nya arbetstillfällen i kommunerna och regionerna längs leden.

Cykelräknare

Cykelräknare finns strategiskt utplacerade på utvalda platser utmed Kattegattleden. Sammanställning av detta finns att ladda ner här. 

Cykel målgrupp

Här kan du läsa mer om målgruppen cyklister. 

Företagsenkät

Företagsenkät

Efter varje säsong skickar Visit Halland ut en enkät till företagen. Sammanställning av svaren kan du ta del av här.  

Kontaktuppgifter

Frågor kring ledhuvudmannaskapet kontakta Region Halland, tel: 035-13 48 00 under kontorstid.

Är du företagare och vill synas på hemsidan, kontakta din turistbyrå/destinationsutvecklare

Åse Ahlstrand

Kontaktperson Ledhuvudmannaskap

Telefon: 070-845 75 74
E-post: ase.ahlstrand@regionhalland.se

Rosi Magnusson

Kontaktperson Press och media

Telefon: 070-918 47 82
E-post: rosi.magnusson@regionhalland.se

Tove johansson

Kontaktperson Administration

Telefon: 073-344 53 37
E-post: tove.johansson@regionhalland.se