Press & Media

Halland har låg kännedom internationellt och för att öka kännedomen arbetar vi med olika PR-aktiviteter, framför allt pressresor och pressinformation, på prioriterade marknader i samarbete med utvalda PR-byråer och/eller Visit Sweden.

Även på den svenska marknaden satsar vi på PR för att öka kännedomen om Halland.

varför jobbar vi med pr?

Visit Halland har som mål att öka antalet internationella gäster, innebärande en fördubbling till 2030. Halland som besöksmål ska vara ett alternativ på valda utländska marknader vilket ska ge fler besökare samt stärka branschen. Halland har låg kännedom internationellt och för att öka kännedomen arbetar vi med olika PR-aktiviteter, framför allt press-/ influencerbesök och pressinformation, på prioriterade marknader i samarbete med utvalda PR-byråer och/eller Visit Sweden.

Tillsammans med de halländska destinationerna jobbar vi även på den svenska marknaden för att öka kännedomen om Halland och regionens destinationer och entreprenörer.

PR-arbetet är ett långsiktigt arbete för att öka kännedomen om Halland och våra produkter på de prioriterade marknaderna. Genom PR-arbetet får vi möjlighet att påverka vilka budskap Halland associeras med. PR-aktiviteter ger förtjänad media som är betydligt mer kostnadseffektiv än köpt media (annonsering och kampanjer) och också har högre trovärdighet hos läsarna. Det är helt enkelt bättre att låta andra prata om Halland än att vi gör det själva.

Till skillnad från köpt media går inte resultatet av PR-arbetet att mäta på kort sikt men ökad kännedom är en förutsättning för att olika köpta kampanjer ska få relevans.

För att genomföra ett framgångsrikt PR-arbete i Halland har vi skapat en struktur och rollfördelning gällande planering, genomförande, finansiering och uppföljning för de inblandade parterna – PR-byrå/Visit Sweden, Visit Halland, destinationsorganisationerna och företagen.

Visit Sweden/PR-byrån och Visit Halland kvalitetssäkrar och bjuder in journalister och/eller influencers till de resor vi gemensamt planerar. Om ditt företag ingår i en pressresa kommer du att få information om deltagarna före besöket.

Viktig information inför besök av journalist eller influencer

Tänk på:

 • Du och ditt företag är utvalda som besöksvärda för en pressresa för att din/företagets profil passar för resans tema.

 

 • Ta väl vara på besöket – se till så att du vet vem som kommer och varför.

 

 • Sprid informationen om besökarna till alla medarbetare som kommer att möta besökarna. Journalister och influencers har ofta många frågor om olika delar av anläggningen.

 

 • Låt gärna besökaren prova på eller hjälpa till med något i din verksamhet, det skapar starkare minnen.

 • Pressresor görs för att öka privatturismen från utvalda marknader. Det är därför, i detta sammanhang, ointressant att visa eller berätta om konferensmöjligheterna.

 • De besökare vi tar emot är noggrant utvalda av Visit Halland och din destinationsorganisation och de avsätter sin tid för att kunna berätta om destinationen på ett trovärdigt sätt.

 • PR-arbete är ett långsiktigt arbete, kännedom byggs upp under lång tid. Ibland kan resultat i form av inlägg på sociala media komma redan under resans gång men vanligen kommer den största leveransen efter besöket.

Information till dig som vill skriva om Halland, med eller utan besök

I PR-arbetet prioriterar vi i första hand följande temaområden:

 • Naturupplevelser (främst cykling och vandring)
 • Hav/Kustupplevelser
 • Matupplevelser
 • Kulturupplevelser

 

Inom naturupplevelser är den nationella cykelleden Kattegattleden och låglandsleden Hallandsleden två viktiga produkter.

Våra prioriterade marknader är Sverige, Danmark, Norge och Tyskland.

Vi producerar pressreleaser och organiserar pressresor, på egen hand eller tillsammans med samarbetspartners.

Du som är journalist eller influencer och är intresserad av att skriva om Halland är välkommen att kontakta oss. Vi kan hjälpa till med bildmaterial, textunderlag och vara samarbetspartner i samband med pressbesök eller liknande.

PR-rapporter

För att se effekterna av vårt PR-arbete följer vi upp vårt arbete genom att beställa medierapporter. Här laddar du ner de senaste rapporterna, både svenska och internationella rapporter. 

Rosi Magnusson

Press & PR-ansvarig Visit Halland

Telefon: 070-918 47 82
E-post: rosi.magnusson@regionhalland.se

Lisa söderholm

Press & PR-ansvarig Visit Halland

Telefon: 070-932 47 99
E-post: lisa.soderholm@regionhalland.se

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR