EU-projekt

På denna sida kommer du att få reda på mer om:

EU-medel är ett viktigt tillskott för utvecklingen av den halländska besöksnäringen. Här kan du läsa om avslutade och pågående EU-projekt. 
  • Hållbar utveckling inom naturturism – pågår 2020-2022
  • Hållbar Kompetens i Halland – avslutat
  • Destination Halland 2020 – avslutat
  • Kompetens Destination Halland – avslutat

Kort sammanfattning

Här nedan kan du ta del av mer information om pågående och avslutade EU-projekt. Projekten är helt eller delvis finansierade med EU-medel. 

 

Hållbar Kompetens
i Halland - avslutat

Mellan åren 2020-2022 pågick kompetensprojekt med inriktning hållbarhet. Här kan du läsa mer om projektet och dess innehåll. 

Hållbar utveckling inom naturturism

Här hittar du mer information om pågående naturturismprojekt. 

Kompetens Destination Halland - avslutat

Mellan åren 2016-2020 pågick EU-projektet Kompetens Destination Halland. Här kan du läsa mer om projektet och även ladda ner slutrapport.