EU-projekt

På denna sida kommer du att få reda på mer om:

EU-medel är ett viktigt tillskott för utvecklingen av den halländska besöksnäringen. Här kan du läsa om avslutade och pågående EU-projekt. 
  • Hållbar utveckling inom naturturism – avslutat
  • Hållbar Kompetens i Halland – avslutat
  • Destination Halland 2020 – avslutat
  • Kompetens Destination Halland – avslutat

Kort sammanfattning

Här nedan kan du ta del av mer information om pågående och avslutade EU-projekt. Projekten är helt eller delvis finansierade med EU-medel. 

 

Hållbar Kompetens
i Halland - avslutat

Mellan åren 2020-2022 pågick kompetensprojekt med inriktning hållbarhet. Här kan du läsa mer om projektet och dess innehåll. 

Hållbar utveckling inom naturturism - avslutat

Här hittar du mer information om det avslutade naturturismprojektet. 

Kompetens Destination Halland - avslutat

Mellan åren 2016-2020 pågick EU-projektet Kompetens Destination Halland. Här kan du läsa mer om projektet och även ladda ner slutrapport.