Kompetens Destination Halland

Under 2016-2020 pågick kompetensprojektet Kompetens Destination Halland. Här kan du ta del av de insatser som projektet genomförde. 

Kompetens Destination Halland

Kompetens Destination Halland var ett kompetensprojekt för besöksnäringen i Halland. Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden med 8 miljoner kronor över 3 år. Totalt deltog 163 företag och 10 offentliga aktörer i projektets insatser, vilket var ca 4000 deltagare.

Projektbeskrivning i korthet

Projektet var ett ESF-projekt, det betyder att det delfinansierades av Europeiska socialfonden och huvudsyftet var att kompetensutveckla personalen inom besöksnäringen i Halland

Projektets syfte var:

Att stärka individerna inom den halländska besöksnäringen genom fyra områden av kompetenshöjande insatser – Digital Värdskapsutbildning, Branschspecifika utbildningar, Swedish Welcome (verksamhetsgenomlysning) samt Inspirator (företagsspel).

Att undersöka en modell för högre anställningsbarhet för personer utanför arbetsmarknaden som vill närma sig besöksnäringen.

Jeanette Bengtsson

Projektledare

Telefon: 073-341 20 33
E-post: jeanette.bengtsson@regionhalland.se

Tove Johansson

Projektkoordinator

Telefon: 073-344 53 37
E-post: tove.johansson@regionhalland.se