Fakta & statistik

  • Hem
  • I
  • Fakta & statistik

Vad vill du veta om besöksnäringen i Halland?

Ju mer du vet, desto bättre. På den här sidan samlar vi statistik, undersökningar och analyser som hjälper dig att fatta kloka beslut och driva ditt företag framgångsrikt.

Kort sammanfattning

Världen förändras snabbt. Trender bryts och ersätts med nya. För att fortsätta vara relevant för dina målgrupper är det viktigt att följa med i svängarna. Hur påverkas dina kunder och din verksamhet av förändringar i omvärlden? Hur kan dessa förändringar skapa nya utmaningar eller möjligheter för dig? Allt som händer i Halland och vår omvärld kan påverka ditt företags utveckling. Fakta och analyser är en förutsättning för smarta lösningar och nya idéer som tar dig vidare.

Inkvarteringsstatistik (SCB)

Hur vill Hallands gäster bo på semestern, och hur utvecklas det över tid? Hitta svaren i SCB:s Inkvarteringsstatistik, bearbetad i samarbete med Tourism in Skåne.

Undersökningar om gäster och marknad

Vad driver turister att besöka Halland? Det kan du läsa i våra
gästundersökningar och andra marknadsundersökningar.

Tillväxt och Förädlingsvärde

Här hittar du en rapport från Bisnode, om de halländska
besöksnäringsföretagens tillväxt- och förädlingsvärde.