Destination Halland 2020

Destination Halland 2020 var ett EU-finansierat projekt med syfte att stärka besöksnäringens utveckling i Halland.

Destination Halland 2020

I projektet Destination Halland 2020 stöttade vi kommunerna genom kunskap, affärsutveckling och kommunikation och kommunerna i sin tur stöttade företagen. 

Projektbeskrivning i korthet

Bakgrund

Besöksnäringen är ett av tre prioriterade styrkeområden i Halland och spelar en avgörande roll för att göra regionen mer attraktiv. Även om vi är en av landets mest besökta regioner finns det ett stort behov av, och en stor potential för, fler besökare, säsongsförlängning, ökad lönsamhet, fler arbetstillfällen och ökad kännedom om Halland. Branschen är också en viktig väg in i arbetslivet, inte minst för ungdomar och människor med utländsk bakgrund.

Forskning visar att framgångsrika destinationer samverkar bättre än andra och skapar starka relationer till gästerna. De är dessutom bättre än andra destinationer på att samla in och sprida kunskap om gästen vilket är avgörande för att vara konkurrenskraftig på den globala marknaden.

Syfte och mål

Syftet med Destination Halland 2020 var att skapa långsiktiga och hållbara verktyg och modeller för samverkan mellan företag inom den halländska besöksnäringen. Detta för att öka företagens lönsamhet och konkurrenskraft och öka attraktiviteten i Halland.

Målen

Projektets primära målgrupp var företag som är verksamma inom besöksnäringen i regionen. De övergripande målen var att Halland får fler företag inom besöksnäringen, att företagen ökar sin lönsamhet, stärker sin konkurrenskraft på den internationella marknaden, utvecklar sin innovationskraft och ökar sin samverkan med varandra.

Det långsiktiga och övergripande målet för Region Halland är en ökad attraktionskraft, sysselsättning och konkurrenskraft vilket skapar optimala förutsättningar för invånare, näringsliv, besökare och inflyttare i Halland.

Jonas Olsson

Projektledare

Telefon: 073-202 39 11
E-post: jonas.olsson@regionhalland.se

Jimmy Sandberg

Projektledare – kommunikation

Telefon: 076-048 81 82
E-post: jimmy.sandberg@regionhalland.se

Anna Bengtsson

Projektledare – kunskap

Telefon: 072-973 28 43
E-post: anna.n.bengtsson@regionhalland.se