Stresshantering – 1 halvdag

Sammanfattning

Stress i vardagen påverkar oss både positivt och negativt på hälsan. Denna föreläsning inriktar sig på att hantera din ohälsosamma stress.

Anmälan Skicka anmälan
Kursledare Lotta Nissbrandt
Datum 1 mars, 2021
Tid 08:30 - 12:30
Plats Digitalt - mer info kommer inför utbildningsstart

Vi är alla olika så det gäller att hitta sin egen sanning.

Utbildning är upplagd så att vi varvar med diskussionsföreläsningar kring teorier/fakta och egna reflektioner och diskussioner i smågrupper.  Det blir fokus på din situation och hur just du skall hantera en stressig vardag och få ”livspusslet” att fungera.

Vi belyser olika typer av stress och hur vi reagerar med olika försvarsmekanismer när vårt hotsystem drar igång. Viktigt är att förstå sina egna reaktioner som påverkar mig med ohälsosam stress.

Tillsammans knyter vi ihop utbildningen med praktiska tips och råd för att få en hälsosammare vardag.


Målet med halvdagsutbildning i stresshantering:

– Öka insikten om vad som stressar mig

– Öka insikten och kunskapen om vad som händer i kroppen under stresspåslag

– Öka insikten hur du kan hitta ditt inre lugn

– Öka kunskapen hur du kan hantera din stress och få ihop ”livspusslet”

 

Utbildningen omfattar 1 halvdag.

Lotta Nissbrandt

Lotta Nissbrandt har under många år varit verksam som utbildare/konsult, projektledare, ledare/chef inom olika organisationer. Som utbildningsledare bygger hon sina utbildningsinsatser på en djupgrundad och envis tillit till människans förmåga och möjligheter till utveckling och förnyelse. Lotta får ”ofta mycket positiv feedback från deltagare för hennes pedagogiska förmåga då hon varvar sina utbildningar med teori, praktik och dialog”. Lotta har även en beteendevetenskaplig bakgrund vilket i sin tur visar sig i förståelse för individuella och sociala processer utifrån en integration av pedagogiska, psykologiska och sociologiska perspektiv.

Anmälan