MArknadsföring & kommunikation

Det finns många olika kommunikationsvägar för dig som företagare att nå ut med dina produkter och tjänster. 

marknadsföring - visit halland

Du som företagare kan synas i Visit Hallands marknadsföringskanaler.  

digital närvaro

Allt fler resenärer inspireras, bokar och delar minnen från sina resor digitalt. Därför är det viktigt för dig att synas i olika digitala plattformar. Läs mer på Visit Swedens sida om Digital strategi. 

pr-resor

För att öka kännedomen om Halland tar vi varje år emot journalister och influenser som skriver om Halland.  

Vill du vara en av dem som får besök?