Agenda 2030 – de globala målen – 1 halvdag

Sammanfattning

Denna föreläsning riktar sig till alla på företaget för att få en gemensam bild och en grundläggande kunskap om vad hållbar utveckling innebär.

Anmälan Skicka anmälan
Kursledare Michaela Flenger
Datum 21 september, 2021
Tid 08:30 - 12:30
Plats Digital föreläsning

Innehåll och mål:

Allt fler företag och organisationer väljer att koppla sin verksamhetsplanering och sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och FNs globala mål för hållbar utveckling. Hållbarhet går mer och mer åt att bli en hygienfaktor och ett krav för att företag ska finnas kvar på marknaden.

Denna föreläsning riktar sig till alla på företaget för att få en gemensam bild och en grundläggande kunskap om vad hållbar utveckling innebär.

 

Delar av föreläsningens innehåll: 

-Bakgrund och syfte med Agenda 2030

-Genomgång av de globala målen och delmålen för hållbar utveckling

-Uppföljning och rapportering kring de globala målen i Sverige och världen

-Målkonflikter och synergier

-Agenda 2030 och de globala målen som verktyg för hållbar affärsutveckling

Michaela Flenger

Michaela Flenger är projektledare och hållbarhetsrådgivare på EMC med ansvar för föreningens projektverksamhet men arbetar även i EMCs löpande verksamhet med utbildningar, seminarier och tjänster.

Just nu driver Michaela EMCs utvecklingsprojekt inom cirkulär omställning, hållbart byggande och hållbar mobilitet där hon driver förändring genom att säkerställa samverkan mellan olika aktörer på marknaden. Michaela har en bakgrund inom management consulting och har lång erfarenhet av att stötta företag och offentlig verksamhet med att driva hållbar affärs- och verksamhetsutveckling och arbetar i hållbarhetsprojekt med utgångspunkt att hållbarhetsarbetet skall integreras i kärnverksamheten. Hon är en erfaren utbildare och workshopledare med vana att anpassa budskap och tilltal efter olika typer av målgrupper.

Michaela har bred kunskap i olika hållbarhetsstandarder och ramverk såsom Agenda 2030, GHG protocol, GRI och Science Based Targets.

Anmälan