Stärk ditt varumärke genom hållbarhetskommunikation! – Workshop 1

Sammanfattning

Vad gör min organisation som jag kan kommunicera om?

Välkommen till workshop 1 i hur du kan stärka ditt företags varumärke genom effektiv hållbarhetskommunikation. Det stora arbetet under workshopen kommer ligga i analysen av er verksamhet, vad är ert nuläge och er potential, för att sedan kunna kommunicera ut det på ett transparant och trovärdigt sätt.

ANMÄL DIG LÄNGRE NER PÅ SIDAN

Kursledare CSR Västsverige
Datum 30 september, 2024
Tid 09:00 - 12:00
Plats Halmstad

Att jobba hållbart har länge varit på agendan inom besöksnäringen och flera verksamheter driver sina företag på ett mer hållbart sätt. Nästa steg ligger i att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete.

Under halvdagen tillsammans kommer vi att fördjupa oss i vad hållbarhetskommunikation är.  Med hjälp av vårt verktyg för hållbarhetsanalys identifierar vi tillsammans vad ni gör i verksamheten som är hållbarhet och vad ni kan göra framåt. Vi identifierar olika insatser och fördjupar oss i hur ni kan kommunicera ut ert arbete på ett trovärdigt sätt för era besökare.

Vi diskuterar greenwashing och greenhushing och får en förståelse för varför det är avgörande för företag, som gör ett bra arbete, att dela med sig av det, både för affärsnytta som kommer från i hållbarhetskommunikationen och för att inspirera andra.

Det stora arbetet under workshopen kommer ligga i analysen av er verksamhet, vad är ert nuläge och er potential, för att sedan kunna kommunicera ut det på ett transparant och trovärdigt sätt.

 

 

KOMMANDE

Workshop i två delar: Identifiera och kommunicera ert hållbarhetsarbete.

  • 14 oktober 9–12, workshop del 2 – Kommunicera ert hållbarhetsarbete: Hur kommunicerar jag hållbarhet på ett trovärdigt sätt? 

CSR Västsverige

CSR Västsverige är ett nätverk för hållbar verksamhetsutveckling. Tillsammans med sina medlemmar jobbar de för ett Västsverige där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen. Deras expertis stärker sig över alla tre hållbarhetsdimensioner och stöttar verksamheter runt om i Västsverige i deras hållbarhetsresa.

  • Kajsa Humlén Kirbe, verksamhetschef CSR Västsverige. Har mångårig erfarenhet av arbete med hållbarhet i både stora och små organisationer. Hon är kunnig i hur man kommunicerar trovärdigt och transparent och besitter extra stor expertis inom miljö, klimat och arbete med hållbarhet i värdekedjan.
  • John Harfouche, projektledare CSR Västsverige. Har en mångårig erfarenhet från social hållbarhet, ledarskap och arbetsmarknadsfrågor. Kommunikation och olika sociala kanaler har alltid varit en stor del av arbetet. Till detta har han en bredd bakgrund inom besöksnäringen som bland annat spachef, restaurangchef och hotellchef.

Anmälan

Sista dag för anmälan: 25 september