Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) – 1 heldag

Sammanfattning

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ger kunskaper, stöd och verktyg för att kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljön som en naturlig del av det dagliga arbetet.

Anmälan Skicka anmälan
Kursledare Git Engblom
Datum 16 november, 2021
Tid 09:00 - 16:00
Plats Halmstad

Innehåll och mål:

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ger kunskaper, stöd och verktyg för att kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljön som en naturlig del av det dagliga arbetet. Deltagarna får även möjligheter till utbyte av varandras erfarenheter för att kunna koppla ihop ämnet till det dagliga arbetslivet.

Efter avslutad kurs ska deltagarna känna att de förstår och kan omsätta AFS 2001:1 i praktiken.

Delar av utbildningens innehåll:

-Genomgång och fördjupning i föreskriften SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete

-De olika rollerna och rollernas ansvar

-Sambandet mellan bra arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet och utveckling av organisationen

Git Engblom

Git Engblom har arbetat som konsult i ca 30 år framför allt inom arbetsmiljöområdet, ledarskap och omställning Hon har tidigare arbetat som verksamhetschef vid en friskola och även arbetat som HR-chef inom Svenska kyrkan. De senaste 10 åren har hon varit utbildare för Prevent. Prevent är en ideell organisation som ägs av partnerna svenskt Näringsliv, LO och PTK. Prevents uppdraget är att vara en spjutspets inom arbetsmiljöområdet.

Anmälan

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR