Digitala Lyftet – (Löpande individuell antagning)

Sammanfattning

Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, hemsida… Var och hur ska du synas? Många företag inom besöksnäringen behöver säkerställa sin digitala närvaro hos kunden, få vägledning i valet av digitala plattformar samt nå rätt målgrupper. Men hur gör man det då? I denna process får du individuell hjälp med en nulägesanalys, handlingsplan samt uppföljning. Allt för att ditt företag ska få en så relevant digital närvaro som möjligt och därigenom öka både kundnöjdhet och affärsmässighet!

Kostnadsfritt genom projektet ”Hållbar utveckling inom naturturism”

Anmälan Skicka anmälan
Kursledare Anna Åxman
Datum 17 januari, 2022
Tid 00:00 - 00:00
Plats Digitalt

Digitala Lyftet – Hösten -21 (Inbjudan PDF)

PROCESSLEDARE
Anna Åxman – Ett sätt att synas! Konsult och marknadskommunikatör (annaaxman.se)

DATUM
Löpande antagning 1 september – 31 december 2021 (Arbetet planeras individuellt i samråd med Anna Åxman och Joar Båtelson)

PLATS
Digitalt

PROGRAM
1. Digital nulägesanalys med ”Kundresans fem faser
2. Handlingsplan
3. Uppföljning

ANMÄLAN
Intresseanmälan via mail till joar.batelson@regionhalland.se

PRIS
Kostnadsfritt genom ”Hållbar utveckling inom naturturism” (värde ca 11.000 per deltagare)

FRÅGOR
Joar Båtelson 0766-98 13 37
Anna Åxman 0737-00 45 15

Anna Åxman

Anmälan