Driva ett framgångsrikt hållbart naturturismföretag – Del 7. Livsmedelslagen – Hur måltider i utemiljö får produceras, transporteras, hanteras och serveras

  • Hem
  • I
  • Kalenderevent
  • I
  • Driva ett framgångsrikt hållbart naturturismföretag – Del 7. Livsmedelslagen – Hur måltider i utemiljö får produceras, transporteras, hanteras och serveras

Sammanfattning

Ta del av specialister som vet mycket men även företag som hittat sin lösning och vänt den till en möjlighet. Att arbeta med trygghet för både sig själv och andra skapar en hållbart långsiktigt företagande. Se lagen hellre som ett stöd. Förhåll dig till den som en vägledning för att handla rätt.

Syfte: Stärka möjligheten för hållbart företagande inom naturturism (paketering)
Mål: Öka sina kunskaper för att skapa insikter för lösningar
Tillsammans: Projekt Hållbar Naturturism och Naturturismföretagen

Datum 14 mars, 2022
Tid 12:00 - 13:30
Plats Digitalt

Klicka här för att se inspelningen i efterhand!

Kunskapsserie i sju delar där du lyssnar på det som passar. På varje seminarium medverkar naturturismföretag som berättar hur de förhåller sig och agerar.

Tid: vardagar exempelvis kl. 12-13 alt. kl. 8-9. Längd: 1 timme. Plus möjlighet för enskilda/gemensamma frågor 30 min (valfritt).
Start: november 2021, slut mars 2022
Inslagen filmas och går att ta del av i efterhand.

UPPLÄGG:
1. Presentation från experter 20 min
2. Frågeställning från Naturturismföretagen/Visita 20 min
3. Företagsspecifika lösningar från naturturismföretag 20 min
4. Enskilda frågor 30 min

1A. PRODUKTSÄKERHETSLAGEN – SKYDDAR DINA GÄSTER 23/11 08.00
Lagen gäller varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter. Se lagen som ett stöd och en möjlighet för dig att förebygga risker med skador.
Presentatör: Konsumentverket, Visita

1B. RISK & SÄKERHET FÖR FÖRETAG OCH GÄST – FÖRSÄKRINGAR 7/12 12.00
Hur arbetar man med försäkringar inom upplevelsebranschen. Vad krävs och vad ingår? Tips på saker att tänka på. Risker – för mig, min omgivning och mina gäster.
Presentatör: Försäkringskompaniet, Säkra

2. RESEGARANTILAGEN – VIKTIG FÖR DIG SOM PAKETERAR 13/1 12.00
Resegarantilagen ställer krav på att arrangörer av paketresor och andra som förmedlar eller säljer så kallade sammanlänkade researrangemang ska ställa resegaranti.
Presentatör: Kammarkollegiet, Visita, Vector Nordic

4. OLIKA MOMSSATSER – VAD GÄLLER VID SAMMANSATTA ERBJUDANDEN? 8/2 12.00
I paketerade erbjudande där momssatsen är olika 25, 12 eller 7 % behöver vi veta mer om vad som gäller.
Presentatör: Skatteverket, Visita

5. ALLEMANSRÄTT OCH NATURTURISM – GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN 1/3 08:00
Organiserat friluftsliv, som exempelvis naturturism, är möjligt tack vare allemansrätten. Allemansrätten är knuten till den enskilde individen, inte till grupper. Därför har arrangörer av organiserade aktiviteter i naturen ett särskilt ansvar.
Presentatör: Naturturismföretagare Håkan Lorentzson som driver Wetlandi och äganderättsexpert på LRF Erik Evestam.

7. LIVSMEDELSLAGEN – HUR MÅLTIDER I UTEMILJÖ FÅR PRODUCERAS, TRANSPORTERAS, HANTERAS OCH SERVERAS 14/3 12:00
Här lyfter vi lösningar som kan bidra till attraktiva och lönsamma erbjudanden med tanke på gästen, lagstiftningen och företaget.
Presentatör: Livsmedelsverket, Profox

3. PAKETRESELAGEN – VIKTIGT FÖR SAMMANSATTA UPPLEVELSER 22/3 12.00
Paketreselagen reglerar vad du har för skyldigheter när du säljer eller erbjuder paketresor eller sammanlänkade researrangemang.
Presentatör: Konsumentverket, Visita, Researrangörsföreningen

ANMÄLAN
Anmälan senast två dagar före seminarium till magdalena.m.petersson@regionhalland.se, 0766-98 10 35, eller camilla@robustaaventyr.se.

Det går såklart att anmäla sig till flera seminarium på samma gång.

Anmälan