För dig som guide – Nå ut till fler gäster med ditt erbjudande

Sammanfattning

Välkommen till ett forum med kunskaper som leder till mer synlighet för fler guider i Halland. Upptäck möjligheter för besökaren hittar dig – via egen eller andras digitala kanaler.

Denna träff passar dig som önskar eller erbjuder någon typ av guidning inom natur, kultur, mat, vatten, upplevelser, äventyr och vill ta verksamheten till en mer kommersiell nivå.

Anmälan Skicka anmälan
Datum 7 november, 2022
Tid 17:30 - 20:00
Plats Ulvereds Hjorthägn/Camp My Fly i Laholm

Vi ser ett ökande behov av guidade aktiviteter och bokningsbara upplevelser samtidigt som fler guider vill utveckla tjänster och hitta nya kunder. Kom och träffa kollegor som samordnar guider, jobbar som underleverantörer eller aktörer som letar efter nya guider. Ta del av insikter vad det innebär att ta emot betalande besökare som efterfrågar genuina och minnesvärda upplevelser.

Denna träff passar dig som önskar eller erbjuder någon typ av guidning inom natur, kultur, mat, vatten, upplevelser, äventyr och vill ta verksamheten till en mer kommersiell nivå.

 

PROGRAM

ENKLARE KVÄLLSMAT

ANLÄGGNINGAR VINNER PÅ ETT ÖKAT SAMARBETE MED GUIDER
Tommy Svensson, VD Ulvered
Camp MayFly driver flera anläggningar inom boende och fiske i södra Sverige. Hur kan fler guider skapa intressanta affärssamarbeten med boende- och eventanläggningar?

KONSTEN ATT HITTA GUIDER SOM UNDERLEVERANTÖR
Jesper Ljungberg, Fiskeguide i Falkenberg
Fiskeguide i Falkenberg bygger erbjudanden tillsammans med underleverantörer inom fiske. En arsenal av guider med bredd, kompetens och lokalkännedom. Utmaningen med sammansatta upplevelser och när guider tillsammans ökar sin synlighet mot specifika målgrupper.

KAFFE

NY SAJT! HÄR KAN GÄSTEN ELLER ANLÄGGNING LÄTTARE HITTA EN GUIDE
Kalle Svensson, VD KiteKalle
KiteKalle utvecklar en helt ny digital bokningsplattform för guidetjänster i Halland. En kanal för guider, gäster och anläggningar att hitta varandra. Guiden ska inspirera människor att prova nya saker och komma ut med guide i naturen.

ANMÄLAN
Anmäl om du önskar delta digitalt eller fysiskt senast den 5/11 till magdalena.m.petersson@regionhalland.se

Anmälan