Allemansrätten – För dig inom offentliga organisationer

Sammanfattning

Välkommen till en kunskapsdag med Sveriges främsta experter på allemansrätten. Den riktar sig till dig som kommer i kontakt med allemansrätten oavsett om det handlar om naturvård, miljö och hälsa, fritidsförvaltningen, samhällsplanering, destinations- och landsbygdsutveckling eller juridik.

Allemansrätten betraktats som självklar och friluftsmänniskor är väl bekanta med vad som får och inte får göras. Ändå märks en osäkerhet genom ärenden som landar hos offentlig förvaltning. Frågor om allmänna principer, juridik kring hemfridszon, kommersiell användning på annans mark, gårdsgenomfart, skyltning, stängselpassage, bommar o s v.

Under dagen vill vi uppdatera varandra och utbyta erfarenheter. Vi kommer lyfta de stora strategiska frågorna och den praktiska tillämpningen av allemansrätten i våra verksamheter. Till vår hjälp kommer vi ha Naturvårdsverkets allemansrättsliga experter på plats.

Välkommen till detta erfarenhetsutbyte där vi lär oss tillsammans!

Anmälan Skicka anmälan
Datum 27 april, 2022
Tid 09:00 - 16:00
Plats Plönninge/Digitalt

KLICKA HÄR FÖR ATT SE INSPELNINGEN I EFTERHAND!

Tid: 27 april, kl. 9-16
Plats: Heldag fysiskt på Plönninge (Halmstad) kl. 9.00 -15.30, alternativt halvdag digitalt (kl. 9-12) För dig som vill delta hela dagen på Plönninge erbjuds möjlighet till fika/lunch.

PROGRAM
08.30 – 09.00 Registrering
09.00 – 12.00 Allemansrätten – en introduktion och aktuellt kunskapsläge:
• Varför behöver vi jobba med allemans-
rätten, kopplingen till friluftsmålen
• Juridisk introduktion
• Arbetet med allemansrätten – vem gör vad?
• Hur ska vi kommunicera allemansrätten – vad görs redan nationellt, regionalt, lokalt?

FÖREDRAGSHÅLLARE:
Sanja Kuruzovic, Samordnare för frågor om allemansrätten på Naturvårdsverket
Nils Hallberg, Jurist på Naturvårdsverket
Conradin Weindl, Friluftsstrateg på Länsstyrelsen
Joel Herzwall, Miljöhandläggare på Länsstyrelsen

12.00 – 13.00 Gemensam lunch
13.00 – 15.00 Promenad och workshop: allemansrätten ute i verkligheten

WORKSHOP – CASE – GODA EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN
Exempel från “verkligheten” i omgivningen av Plönninge: Vi rör oss i smågrupper i en omgivning som ger uppslag på praktiska exempel som passage genom t.ex. växande gröda, hagmark, skogsplantering, gårdsplan, privat tomtmark, strandskydd, skogsavverkning, gårdsplan, o s v.

Vi njuter även av fika i bokskogen vid lägerplatsen Djupadal
15.00 – 16.00 Återsamling och gemensam reflektion.

ANMÄLAN
Anmäl om du önskar delta digitalt eller fysiskt senast den 24 april till magdalena.m.petersson@regionhalland.se

För att vi ska få ut så mycket som möjligt av dagen ber vi dig ange temaområden inom allemansrätten som är viktiga för just dig i anmälan. Fundera på vad du är nyfiken på och vilka frågor ofta dyker upp i din vardag.

Anmälan