Stigbyggarkurs MTB – 2 delar

Sammanfattning

Nu bjuder vi in till en tvådagars stigbyggarkurs med fokus på MTB. Halmstad MTB (Skedala) står som värd för utbildningen och finansieras av ERUF-projektet ”Hållbar utveckling inom Naturturism i Halland”.

Målet med utbildningen är att höja kursdeltagarnas kompetens i att bygga hållbara leder i naturen.

Kursledare Kristian "Vilse" Jakobsson & Jacob Svedlund, On Track
Datum dag 1 14 juni, 2020, 09:00 - 16:00
Datum dag 2 18 oktober, 2020, 09:00 - 16:00
Plats Skedala Friluftsområde i Halmstad

Företaget On Track håller i kursen som genomförs under två tillfällen, del 1 den 14 juni och del 2 den 18 oktober.

Kursmomenten fokuserar på att bygga hopp, svängar och roliga hinder, så kallade ”technical trail” features men även på att lära sig att dra fram stigar som skapar flyt och är kul att cykla på.
Hållbarhet är en viktig del i utbildningen främst utifrån två perspektiv, miljömässiga och sociala.

Hållbart ur ett miljöperspektiv kan innebära att leder dras fram och byggs på ett sätt som inte skadar naturen men samtidigt håller för naturlig åverkan, väder och slitage. Hållbart utifrån ett mer socialt perspektiv innebär att leder dras fram så att användaren att lederna utformas utifrån flera olika ålderskategorier, svårighetsgrader samt anpassas till andra aktiviteter i naturen som ex. vandring och ridning. I utbildningen ingår även information om allemansrätten och vad som gäller kring markägare/verksamhet på annans mark.

Antalet platser är begränsat men då vi planerar att hålla ytterligare en kursomgång efter sommaren i Varberg, kommer vi prioritera intresseanmälningar från Hallands södra kommuner i detta utbildningstillfälle.

Vi erbjuder även möjligheten till ”observationsplatser” för de som inte tror sig vara aktuella för själva byggdelen men ändå vill ta del av information kopplad till ämnet.

Kristian "Vilse" Jakobsson & Jacob Svedlund, On Track

Anmälan